Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5: Γνωριμία με το λογισμικό του υπολογιστή

Δραστηριότητα 1:
Το Λογισμικό που βρίσκουμε σε έναν υπολογιστή χωρίζεται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Στο Λογισμικό Εφαρμογών και στο Λογισμικό Συστήματος.
Στην παρακάτω άσκηση, τοποθέτησε τα λογισμικά στην κατηγορία που ανήκει το καθένα.


Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Πληροφορική Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3 - Εργονομία


Δραστηριότητα 1:
Δείτε το παρακάτω βίντεο για την εργονομία του υπολογιστή. Τι λάθος κάνει ο πρωταγωνιστής;

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7-ybWlRyv70

Δραστηριότητα 2:
Δείτε το παρακάτω βίντεο με οδηγίες για τη σωστή μας θέση όταν χρησιμοποιούμε φορητό υπολογιστή (laptop).

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZLwIP8cBaWA

Δραστηριότητα 3:
Βοηθήστε το μικρό Γιαννάκη να καθήσει σωστά στον υπολογιστή.
http://digitalschool-admin.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3528,14496/extras/Tools-Applications/Kef1_3_ergonomy/Kef1_3_ergonomy.html
(στα ελληνικά)

Δραστηριότητα 4:
Βοηθήστε τους πρωταγωνιστές να βρουν τη σωστή θέση.
http://www.moveit.org.nz/index.html